Bentomaty

Maty bentonitowe to geokompozyty, powstałe z zespolenia trzech komponentów: granulatu bentonitowego umieszczonego między geowłókniną i geotkaniną polipropylenową. Stosowane są jako izolacja przeciw-wodna w ochronie gruntów i wód gruntowych.

Maty bentonitowe jako warstwy uszczelniające stosuje się do budowy :

  • barier nieprzepuszczalnych dla płynów przy wykonywaniu tuneli i budowli podziemnych;
  • ław i stóp fundamentowych;
  • składowisk odpadów;
  • wałów przeciwpowodziowych;
  • zbiorników i zapór wodnych;
  • kanałów;
  • rowów wzdłuż dróg i kolei;
  • powierzchni na których znajdują się magazyny z substancjami chemicznymi.