Geokraty

Geokraty zwana również geosiatkami komórkowymi lub geokomórkami przeznaczone są do szeroko pojętej stabilizacji i wzmacniania gruntów. Konstrukcję tworzy trójwymiarowa struktura przestrzenna przypominają „plaster miodu”, powstała z taśmy obustronnie moletowanej, zgrzewanej punktowo ultradźwiękami.

Geokraty przeznaczone są do wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym do :

 • Wzmacniania słabego podłoża nasypów komunikacyjnych;
 • Ograniczenia destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg;
 • Budowy dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych;
 • Wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych lub dolnych warstw  podbudowy podatnej, w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni;
 • Budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych;
 • Stabilizacji osuwisk;
 • Budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach wodno-gruntowych;
 • Wzmacniania poboczy dróg i skarp;
 • Budowy wałów przeciwpowodziowych;
 • Ochrony linii brzegowej;
 • Podbudowy rurociągów i kanałów.