Geotkaniny

Geotkaniny są to geosyntetyki wytwarzane metodą tkacką z włókien lub pasm włókien polimerowych. Mają uporządkowaną strukturę gdzie można wyróżnić wątek i osnowę.

Zastosowanie:

  • wzmocnienie i separacja słabego podłoża nasypów;
  • budowa dróg i linii kolejowych;
  • budowa placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo – wodnych;
  • budowa zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych;
  • ograniczenia destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg;
  • stabilizacja osuwisk;
  • wzmocnienie poboczy dróg i poszerzenie korpusów
  • nasypów drogowych.