Geowłókniny

Oferujemy geowłókniny polipropylenowe oraz poliestrowe produkowane z pierwotnych włókien wysokiej wytrzymałości, jak również geowłókniny produkowane z użyciem włókien użytych z recyklingu.

Parametry geowłóknin są zróżnicowane i należy je dobierać w zależności od zastosowania oraz funkcji, których spełnienia oczekuje się przy konkretnym zastosowaniu.

Stosując geowłókniny osiąga się znaczne wydłużenie żywotności konstrukcji, zwiększenie jej wytrzymałości i znacznie lepsze odwodnienie w porównaniu do tradycyjnych metod.

Geowłókniny przeznaczone są do stosowania w budownictwie ziemnym i komunikacyjnym do :

  • separacji i wzmacniania słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji;
  • wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw; podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zakresu wymiany gruntów i zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni;
  • wykonywania warstw odcinających i rozdzielających miedzy gruntem drobnoziarnistym (ilastym, pylastym lub gliniastym ) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni;
  • budowy wzmocnionych skarp i nasypów oraz warstwy podkładowe pod geosiatki lub georuszty;
  • osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym;
  • wykonania drenów odwadniających poziomych i pionowych;
  • ochrony geomembran uszczelniających przed uszkodzeniami mechanicznymi.