Inne

Elikopol BK Sp. z o.o. oferuje również wiele innych materiałów, m.in.:

– przepusty drogowe

– kosze i materace gabionowe

Oraz kompleksową usługę w następującym zakresie:

  • doradztwo projektowe, pomoc techniczna
  • montaż geosyntetyków
  • wykonywanie materaców, półmateraców
  • umacniania skarp za pomocą geokraty, siatki antyerozyjnej, maty biodegradacyjnej
  • humusowanie
  • obsiew, hydroobsiew
  • wykonywanie i umacnianie rowów z użyciem geokrat lub elementów betonowych
  • uszczelnianie rowów geomembraną
  • montaż i zgrzewanie geomembrany
  • montaż elementów zabezpieczających migrację płazów i wędrówki gryzoni – ochrona herpetologiczna