Kontakt

SIEDZIBA FIRMY

Elikopol BK Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała

 tel.: 0048 33-814-77-86
 tel.: 0048 33-810-35-39
e-mail: kontakt@elikopol.com.pl

NIP  547-18-65-340
REGON  072264295
KRS  0000143544
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS