Materiały antyerozyjne

W celu ochrony gruntu przed erozją powierzchniową stosuje się, w zależności od potrzeby,  płaskie siatki, maty polimerowe, biowłókninę lub maty i siatki biodegradowalne.

Geosiatki i geomaty przeciwerozyjne przeznaczone są do wykorzystywania w budownictwie do :

  • ochrony przeciw erozyjnej zboczy, skarp, obwałowań , stoków i nasypów, wałów  przeciwpowodziowych i hałd;
  • zabezpieczenia gruntów przed erozją deszczową, zwłaszcza wielkich budowli ziemnych lądowych i  wodnych;
  • podniesienia odporności na erozję pokrycia roślinnego na skarpach  narażonych na działanie fali przypływowej lub na okresowe działanie wody wolno płynącej (wały przeciwpowodziowe, brzegi zbiorników wodnych, kanały);
  • podwyższenia stabilności naprawianego zbocza;
  • hamują spływ powierzchniowy wody i przeciwdziałają szkodliwemu ruchowi wody w glebie lub gruncie, z udziałem cząstek gleb lub ziaren gruntu;
  • stabilizują czynną warstwę ( ukorzeniania rośli ) i polepszają warunki korzenienia się roślin.

Do zabezpieczenia antyerozyjnego wykorzystujemy:

– płaskie siatki polipropylenowe oraz poliestrowe

– maty polimerowe bez siatki lub wzmocnione siatką

– biowłókninę z nasionami traw lub bez nasion

– maty i siatki biodegradowalne (słomiane, kokosowe, słomiano-kokosowe, jutowe)