Oferta

Elikopol BK Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę materiałów geosyntetycznych – produktów polimerowych spełniających w konstrukcjach budowlanych funkcje wzmacniania, filtracji, separacji, drenażu i ochrony. 

Wyróżniamy następujące typy geosyntetyków:

GEOWŁÓKNINY

Geowłókniny są to płaskie geosyntetyki wytwarzane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych w postaci gotowej warstwy włókien o uporządkowanej lub przypadkowej orientacji. Włókna połączone są metodą utwardzania (chemicznego lub termicznego) albo mechanicznego łączenia (igłowania lub przeszywania).

 

GEOTKANINY

Geotkaniny są to geosyntetyki wytwarzane metodą tkacką z włókien lub pasm włókien polimerowych. Mają uporządkowaną strukturę gdzie można wyróżnić wątek i osnowę.

 

 

GEOSIATKI

Są to geosyntetyki służące do wzmacniania skarp nasypów, stabilizacji słabego podłoża, zbrojenia warstw bitumicznych itp. Geosiatki mogą być jednokierunkowe lub dwukierunkowe.

 

 

GEOKOMPOZYTY

Geokompozyty, czyli produkty składające się z dwu- i więcej warstw geosyntetycznych, stosuje się do wzmacniania gruntu oraz warstw asfaltowych.

 

 

 

GEOKOMPOZYTY DRENAŻOWE

Geokompozyty drenażowe służą do drenażu powierzchniowego oraz pionowego. Są używane w obiektach inżynierskich takich jak nasypy, mury oporowe i tunele.

 

 

GEOMEMBRANY

Geomembrany to materiały nieprzepuszczalne wykonane z HDPE lub PVC. Stosuje się je w różnego rodzaju izolacjach.

 

 

GEOKRATY

Geokraty zwana również geosiatkami komórkowymi lub geokomórkami przeznaczone są do szeroko pojętej stabilizacji i wzmacniania gruntów. Konstrukcję tworzy trójwymiarowa struktura przestrzenna przypominają „plaster miodu”, powstała z taśmy obustronnie moletowanej, zgrzewanej punktowo ultradźwiękami.

 

MATERIAŁY ANTYEROZYJNE

W celu ochrony gruntu przed erozją powierzchniową stosuje się, w zależności od potrzeby, płaskie siatki, maty polimerowe, biowłókninę lub maty i siatki biodegradowalne.

 

BENTOMATY

Maty bentonitowe to geokompozyty, powstałe z zespolenia trzech komponentów: granulatu bentonitowego umieszczonego między geowłókniną i geotkaniną polipropylenową. Stosowane są jako izolacja przeciw-wodna w ochronie gruntów i wód gruntowych.

 

WYGRODZENIA

Ochrona herpetologiczna to innowacyjny system zabezpieczający migrację płazów i wędrówki gryzoni. Stosowanie elementów FROG-system ogranicza śmiertelność płazów oraz pomaga w naprowadzaniu ich w kierunku przejść dla zwierząt.

 

ECOGREEN

Umocnienia siatkowe ECOGREEN są przeznaczone do zabezpieczania antyerozyjnego brzegów zbiorników i cieków wodnych. Są bardzo efektywną metodą zabezpieczania dna kanałów portowych przed wymywającym wpływem sterów strumieniowych manewrujących statków.

 

INNE

Pozostałe materiały w naszej firmie.