Wygrodzenia

Ochrona herpetologiczna to  innowacyjny system zabezpieczający migrację płazów i wędrówki gryzoni. Stosowanie elementów FROG-system ogranicza śmiertelność płazów oraz pomaga w naprowadzaniu ich w kierunku przejść dla zwierząt.

Stosowanie elementów Elikopol FROG Sysyem ma na celu ograniczenie śmiertelności płazów (na jezdniach i w pułapkach antropogenicznych) oraz zwiększanie skuteczności wykorzystywania przez płazy przejść dla zwierząt. System ten został opracowany wspólnie z pracownikami GDDKiA oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. System spełnia dwie funkcje: zatrzymuje przemieszczanie się osobników i zmienia kierunek ich ruchu, naprowadzając je jednocześnie na obiekty umożliwiające im skuteczne i bezpieczne przekroczenie drogi. Nasze ogrodzenia ochronno-naprowadzające skutecznie zabezpieczają wszystkie gatunki, na każdym etapie przekraczania bariery ekologicznej wynikającej z obecności drogi.

Prosta konstrukcja elementów (płyta, łącznik, kotwa montażowa) pozwala na sprawne i szybkie montowanie zabezpieczeń wzdłuż ogrodzeń, ekranów akustycznych, zapewniając szczelność, zabezpieczając przed podkopaniem.

Elementy wykonane z extrudowanej płyty HDPE, termicznie profilowane – technologia pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb zamawiającego.